Výzkum
a vývoj


Společnost Glorin Group si zajišťuje přes své výzkumně-vývojové pracoviště neustálé zlepšování našeho systému "TCD" (termochemické zpracování materiálů s následným energetickým využitím).

Naším hlavním cílem je vylepšování naší technologie, a to v těchto směrech:
Náš vývojový tým používá při vývoji a výrobě ty nejkvalitnější materiály a technologie. Dohlížíme na to, aby při návrzích a výrobě klíčových komponentů byla neustále testována kvalita materiálů jakož i výrobních procesů. Dohlížíme na výběr našich subdodavatelů, který musí dodržet naše vnitropodnikové kritéria kvality.

Naše dosavadní zkušenost spolu s informacemi z oddělení výzkumu a vývoje, které jsou neustále zachycovány do simulačních softwarů pro řízení a optimalizaci termochemické procesů, nám dávají záruku, že při našich projektech dokážeme nastavit naše systémy "TCD" přesně podle požadovaných kritérií projektu.

Výsledkem naší práce je, že naše technologie "TCD" dokáže efektivně a ekologicky zpracovat různé druhy odpadu, přičemž si zachovává ekonomickou udržitelnost celého procesu.

Hlavním cílem našeho výzkumně-vývojového oddělení je vývoj hybridního systému, který bude kombinací našeho systému "TCD" a dalších přídavných modulů, který dokáže ještě efektivněji zhodnotit výstupní suroviny z "TCD" (plyn, olej, karbon) a jejich efektivnější energetické zhodnocení.