Řešení


Problém - ODPAD!
Naše společnost vlastní inteligentní
ekologické řešení jak proměnit negativní
problém s odpadem na pozitivní užitek - energii
s minimální ekologickou zátěží.

Řešení: TCD

Společnost Glorin Group prezentuje systém TCD

Technologický proces zpracování odpadu
Technologie Glorin Group TCD pracuje na principu termochemického procesu zplyňování materiálů ve vakuu.

Schéma zpracování odpadu technologií TCD

Popis procesu:

1. Vstupy
Naše technologie vyrábí čistou energii z odpadu, prostřednictvím vysoce efektivního procesu, a je schopna zpracovat různé typy materiálů. Vstupní materiály odpadu v projektu jsou následující:
2. Před příprava odpadu
První krok v procesu je drcení a následné odstranění nežádoucích materiálů z odpadu (kovy, sklo). Pak je odpad v extruderu zhutněn a slisován, abychom dosáhli co nejvyšší hustoty a tím i efektivity zpracování. Všechny materiály, které se separují v tomto procesu se dají dále použít.

3. Skladování odpadu
Po separaci odpad putuje do skladovacího sila(skladovací nádoba). Velikost síla je navržena tak, aby zajistila nepřetržitý přísun materiálu i během údržby třídící linky.

4. Termochemické zpracování
Odpad se mění na plyn prostřednictvím procesu pyrolýzy. Pyrolýza je termochemický proces, při kterém dochází k rozkladu materiálu na bázi uhlíku při absenci kyslíku. Odpad vstupuje do pyrolýzního reaktoru přes systém dvojitých klapek, aby se zabránilo vstupu kyslíku. Reaktor se zahřívá prostřednictvím hořáku s velmi nízkými emisemi NOx a SOx, na teplotu 400-800° C (podle druhu zpracovávaného materiálu), která rozkládá vstupní materiál na čisté a vysoce kalorické palivo. Většina technologií pro využití odpadů používá spalování k výrobě energie, ale Glorin Group využívá proces pyrolýzy, který zajišťuje produkci vysoce kvalitního plynu.
Jednou z klíčových zařízení technologie je patentovaný SLE hořák, který dokáže efektivně pracovat s plynem jako zemním, tak syntetickým při zachování 9,0 PPM emisí NOx se upraveném na 3,0% přebytku kyslíku. Splňuje emisní normu SAQMD, která reguluje obsah emisi oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) a je nejpřísnější na světě.

5. Hlavní produkt Plyn
SYN-GAS který se získává z odpadu má vysokou výhřevnost a používá se ve spalovacích motorech nebo v turbínách na výrobu elektřiny.

6. Vedlejší produkty
Vedlejší produkty vytvořené během procesu mají i další užití: 4x1MW graf technologického celku

Technologické celky společnosti GG TCD jsou: