Řešení


Problém - ODPAD!
Naše společnost vlastní inteligentní
ekologické řešení jak proměnit negativní
problém s odpadem na pozitivní užitek - energii
s minimální ekologickou zátěží.

Technologie Glorin Group je technologie, která pracuje na principu termochemického zpracování materiálů s následným energetickým využitím vzniklých surovin.
Naše technologie dokáže zpracovat téměř každý materiál jak organický, tak anorganický.
To co potřebujeme ze zpracovávaného materiálu vyselektovat, jsou materiály jako sklo - kov - stavební odpad a materiály se zbylým obsahem chlóru.
Abychom dosáhli požadované kvality zpracování materiálů, naše technologie zpracovává materiál ve vakuu.

Výsledkem naší technologie je výstup tří surovin:
• syntetický plyn
• pyrolitický olej
• karbonový prach

Všechny tyto suroviny bez zbytku zpracujeme. Proto nazýváme naši technologii GG bezezbytkovou.

Vstupy

example2

Proces spracování

example2

Řešení: TCD

example2