O nás


Společnost Glorin Group je americká společnost se sídlem v Los Angeles - USA, která se zabývá více než 10 let vývojem, výrobou a provozováním své technologie TCD.

Zmíněná technologie - termochemické zpracování materiálů s následným energetickým využitím výstupních surovin (TCD) byla před několika lety dopracována do úspěšné komerční podoby a společnost začala zpracovávat různé druhy materiálů - odpadů.

Společnost GG dopracovala za posledních 6 let použití technologie TCD na následující komoditní použití zpracování odpadních materiálů:

Každá komodita má svá specifika, ale společnosti Glorin Group se podařilo vyvinout technologii tak, že každá naše provozovna vykazuje kromě vysokých ekologických parametrů i parametry ekonomické udržitelnosti projektu.

Celkem bylo na světě uvedených do provozu 18 technologických celků.

Cíl společnosti:

Hlavním cílem společnosti Glorin Group je se stát světovým lídrem zpracování odpadu technologií TCD GG.