Obchodní, investorská a partnerská spolupráce


Investiční tým Glorin Group hledá obchodní partnery i investuje do nadějných STARTUP energetických a strojírenských firem, a firem jim podobným, které se zaměřují na technologie obnovitelných zdrojů energie.

Obchodní spolupráce

Společnost GG se zajímá o hledání obchodních příležitostí a obchodních partnerů, kteří pracují ve sféře zpracování různých odpadů. Jsme připraveni jednat o možnostech vzájemné spolupráce. Naši partneři mohou být zpracovatelé odpadů, vlastníci odpadů - města a obce, jakož i velké výrobní podniky.

Pro země, kde nemáme přímé obchodní zastoupení, hledáme partnery pro expanzi naší technologie "TCD".

Investorská spolupráce

Hledáme ekonomicky životaschopné environmentální produkty a služby s vysokou hodnotou a silným předpokladem uspět na velkých trzích. Investujeme do začínajících podniků se spolehlivým managementem a strojírenským týmem.

Glorin Group investuje do podniků, které podpoří naše řešení přeměny odpadu na energii. Rovněž máme zájem i o podniky, které se zaměřují na teplovodní technologie, které mohou být efektivně integrovány s našimi stávajícími systémy. Naše nedávné investice zahrnují několik inovativních strojírenských firem v USA, Japonsku, Rumunsku a Moldavsku. Již dnes spolupracujeme se společnostmi na Slovensku, Čechách, Maďarsku a Polsku.

Náš tým se podílí na průmyslových expanzích, svými odbornými posudky přináší globální investiční zkušenosti. Rovněž se soustředí na budování dobrých pracovních vztahů se společnostmi, které naše firma financuje. V případě zájmu o naše investiční kritéria nebo pro předložení "Executive Summary" použijte prosím kontaktní formulář.

Partnerská spolupráce

Kromě investic do technologií obnovitelných zdrojů energie, nabízíme také strategické distribuční partnerství pro zajímavé nové technologie, které přispějí snaze rozšířit naší rozsáhlou prodejní a distribuční síť v celé Severní Americe, Evropě a Asii. Pro vybrané skupiny firem nabízíme distribuci jejich technologii a systémů, která následuje náš systém růstu a hodnot na základě našeho průzkumu trhu, budování značky a odborných znalostí. Vytváříme příležitosti prodeje a zvyšování zisku prostřednictvím unikátních marketingových programů, logistických služeb, technické podpory, finančních služeb a agregace a distribuce produktů

Pro více informací použijte kontaktní formulář